oxygen

Jangan menjadi sang bodoh, yang disedarkan oleh ketiadaan dan kehilangan.

Kerana itu suatu kerugian.

No comments: