minutes after midnight

Manusia yang mempunyai kekuatan untuk menyakiti manusia lain adalah manusia yang sedang/telah lupa siapa mereka sebenarnya.

No comments: