at least

Kita berdepan dengan perkara paling payah, semata-mata mahu mengubah keadaan. Perlunya kerana kita tahu hanya kita mampu mengubah.

No comments: