June 18, 2013

Pertimbangkanlah dengan apa yang mahu dirungutkan dan belajar mensyukuri. Kerana dalam lantang kita menyuarakan rengekan, ada jiwa-jiwa menderita yang cuma bersuara dengan sepasang redup mata.

2347pm

No comments: