March 21, 2011

Kaunseling mengangkat emosi dan perasaan setinggitinggi mungkin kerana terjadinya kerosakan jiwa adalah disebabkan emosi dan perasaan yang dibiarkan lalu membuahkan kognitif dan tingkahlaku yang gampang. makanya disini gua nasihatkan lu semua supaya jangan mem-bangkaikan manamana perasaan yang sedang lu ber-urusan waima perasaan lu sendiri.

4:44pm

No comments: