perfectly imperfect

Dalam cerah siang, aku akan tiba-tiba hujan.
Jangan pernah tanya.

Cuma kandungan perjalanan yang punya semua jawapan.

No comments: