good morning

Ini bukan seperti tiga rasa.
Mungkin lebih, atau mungkin juga kurang.
Sekurang-kurangnya ada pembaik-kan.
Kurang atau lebih, bukan yang disoalkan sekarang.

No comments: